در عصمت
36 بازدید
محل ارائه: آستانه مقدسه قم
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پروژه
زبان : فارسی
آشنایی با حرم مطهر به واسطه متن و تصویر و فیلم .