تعزیه، مجموعه چند هنر
40 بازدید
محل نشر: نمایش » فروردین و اردیبهشت 1379 - شماره 26 و 27 (3 صفحه - از 26 تا 28)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی