مشخصات فردی و زندگینامه
نام:اسماعیل
نام خانوادگی:محمدی کرمانشاهی
پست الکترونیک:harammohammadi@yaho .com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، تاریخ و سیره

زندگی نامه

 اسماعیل محمدی کرمانشاهی متولد 1350 هجری شمسی در علی آباد کرمانشاه هستم.
از سال 1368 به حوزه علمیه قم آمدم و در مدارس رسول اکرم (ص)، شهید صدوقی، امام صادق علیه السلام و رضویه (ع) تحصیل کردم. پس از آن در مدارس دار الشفاء و خان ساکن شده و در مدرسه مرحوم آیة الله گلپایگانی (ره) ادامه تحصیل دادم. از محضر اساتیدی چون : آقای صفائی بوشهرى، حاج آقای علی محمدی خراسانى، حاج آقای حسینی بوشهری درسهایی را فرا گرفتم و نیز آیة الله طاهری خرم آبادی ، حاج آقای احمد عابدی ، آیة الله وحید خراسانى، آیة الله سبحانی ، آیة الله مکارم شیرازی ، و آیة الله جوادی آملی از بزرگوارانی بوده اند که از محضر آنها استفاده علمی برده و توفیق حضور در مکتب درسی آنان را داشته ام. ابتدای شرکت در درس خارج فقه از سال 1374 و از محضر آیة الله طاهری خرم آبادی بود. از سال 1374 بطور غیر رسمی با پژوهشکده باقر العلوم (علیه السلام) همکاری علمی خود را آغاز کردم. شرکت در جلسات مجمع اهل قلم بطور مستمر در همان سال با همکاری جمعی از دوستان حدود 6 ماه بطور متناوب به تهران رفته و فهارس نسخ خطی مجلس شورای اسلامی مجلدات 25 و 26 و 35 توسط مجموعه ای از دوستان و زیر نظر ا ستاد عبدالحسین حائری تهیه گردید. از سال 1376 تا 1379 به صورت ساعتی و متناوب با مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری همکاری داشتم. کنترل پروژه رایانه ای ساختار درختی حکومت اسلامى و کتابشناسی عدالت اجتماعی و حکومت امام علی (ع) محصول آن سالها بود. حداقل به مدت 6 ماه از نیمه سال 78 تا نیمه اول سال79 مدیریت اجرایی مجله مبلغان را به عهده داشتم. (از ابتدا تا شماره 4) از خرداد سال 79 تا تیر 1385 مدیریت داخلی مجله فرهنگ کوثر را به عهده داشته ام. (از شماره 39 تا 64 )در سال 1381 حدود 6 ماه سردبیر نشریه پیام آستانه بودم. از ابتدای سال 81 تا پاییز 83 مدیریت داخلی مجلات حوزه و فقه را عهده دار بودم. در سال 1383 به عنوان خادم فرهنگی برگزیده آستانه مقدسه از سوی جشنواره رضوی معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور شدم. در این سالها حدود 50 کتاب و مقاله از اینجانب از سوی دفتر تبلیغات اسلامى، پژوهشکده باقر العلوم (ع) (انتشارات نور السجاد(ع)) ، انتشارات فقه، انتشارات پارسایان و انتشارات نبوغ و نیز در نشریات مبلغان، حضور، حکومت اسلامى، فرهنگ کوثر و برخی روزنامه ها و نشریات استانی  منتشر شده است.